รับสมัครงานด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***### รับสมัครงานด่วน ###***

 

1. ตำแหน่ง Sale Executive / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  5 ตำแหน่ง

                   - ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
                   - วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
                   - นำเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
                   - มีความคิดสร้างสรรค์ในการในการจัดทำแผนการขายและส่งเสริมการขาย
                   - ให้คำแนะนำและเสนอแนะแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
                   - กระตุ้นยอดขายจากลูกค้าเก่า
                   - สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
                   - จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาประจำทุกสัปดาห์
                   - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

       1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี

       2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

       3. มีทักษะด้านการขาย การสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้

       4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ MS-Office ได้ดี 

       5. ถ้ามีประสบการณ์ในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       6. ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวและนำมาใช้งานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่า Mileage ในการเดินทาง+โทรศัพท์

           +ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม)

       7. มีความกระตือรือร้น มีความขยัน ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา 

       8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       9. มีความรู้และความเข้าใจในระบบ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ  2 ตำแหน่ง

                  - ออกแบบงานให้เสร็จตามกำหนด และให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

                  - ประสานงาน ติดตามแก้ไขแบบพิมพ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

                  - ติดต่อประสานงานภายในกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ การผลิตบล๊อคพิมพ์ และบล๊อคไดคัท

                    ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

                  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติผู้สมัคร

       1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-38 ปี

       2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

       3. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photo shop , Auto Cad , etc 

       4. ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

       5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานละเอียดรอบคอบ 

       6. มีความรู้และความเข้าใจในระบบ ISO 9001 

       7. ไม่สูบบุหรี่ และเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สนใจติดต่อสมัครงาน กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม

Tel.0-2518-1672-3, 061-2322247, 097-2329997 

หรือส่งประวัติ Resume / CV มาที่ Email: aunyarat@ekarachpaper.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Visitors: 319,599